EVENTS Details

 • MBBS IN GEORGIA

  • 2023-12-02

  കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ജോർജിയയിൽ  MBBS പഠിക്കാം
   Online webinar on  02/12/2023 Saturday 
  Time :  8.00 PM (IST)
   
       വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി MBBS പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ജോർജിയ.  ജോർജിയയിലെ മെഡിക്കൽ സർവ്വകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.  ലോകമെമ്പാടുമുള്ള  മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുകളിലും ആശുപത്രികളിലും ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള ജോലി ലഭിക്കുമെന്ന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വയം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ജോർജിയയിലെ MBBS .
  ജോർജിയയിലെ  അഞ്ച് വർഷത്തെ MBBS കോഴ്സ് 100% ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണ്. 

        ജോർജിയയിലെ മെഡിക്കൽ സർവ്വകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച രീതിയിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് .  ജോർജിയയിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ  ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീ ഒന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല.  ജോർജിയയിലെ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അമേരിക്കയുടെയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും മെഡിക്കൽ സിലബസ് ആണ് പിന്തുടരുന്നത്.  UNESCO, WHO, NMC എന്നിവയുടെ അംഗീകാരങ്ങൾ ഇവിടത്തെ മെഡിക്കൽ സർവകലാശാലകൾക്ക് ഉണ്ട്. 1:20 എന്ന അധ്യാപക-വിദ്യാർത്ഥി അനുപാതമാണ് ഇവിടത്തെ യൂണിവേസിറ്റികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് 20 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ എന്നർത്ഥം. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയെയും വ്യക്തിപരമായി ശ്രദ്ധയോടെയും ക്ഷമയോടെയും നയിക്കാൻ ഇത്  അദ്ധ്യാപകരെ  സഹായിക്കുന്നു. കോഴ്‌സുകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുവാനും  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു.

    Major Universities in Georgia

  •  New Vision Medical University
  •  David Agmashenebeli University Of Georgia
  •  Georgian National University
  •  Caucasus International University 
  •  Tbilisi State Medical University
  •  University of Georgia
  •  East European University
  •  Georgian American University
  •  Batumi Shota Rustaveli State University
  •  European University
  •  David Tvildiani Medical University 

     ഇപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ജോർജിയയിൽ MBBS പഠിക്കാം. 

  ജോർജിയയിൽ MBBS  പഠനം  ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസും  പ്രാക്ടിക്കലിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യവും ചെലവും ലോകോത്തര നിലവാരവും മികച്ച ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യവും ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വെവ്വേറെ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യവും വർഷം മുഴുവൻ പ്രവർത്തന സജ്ജമായ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാകുന്ന വിപുലമായ കാന്റീനും ഇവിടെ ഉണ്ട്.പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള പ്രത്യേക ഹോസ്റ്റൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു.


          മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ

  •  NMC and WHO listed Medical Universities
  •  MBBS degree in Georgia is worldwide recognition
  •  Medical universities in Georgia are recognized by WHO/UNESCO/ NMC/ECFMG/FAIMER/WDOMS etc..   
  •  Globally recognised and standard curriculum
  •  Affordable cost and course fee
  •  Medium of instruction is in English 
  •  Georgian hospitals have outstanding infrastructure and technology
  •  The MBBS degree program is approved all over the world
  •  No entrance tests or language tests to qualify
  •  100% approval rate for Indian student’s visa applications
  •  2 admission seasons -one in February and another in September
  •  Option to move to Europe for pursuing post-graduation
  •  Quality education focused on practical training
  •  Affordable and advanced learning
  •  World- class and modern amenities
  •  International exposure and recognition
  •  Easy admission process
  •  Affordability of living
  •  Cost-effective fee structure
  •  The students are given brilliant training with the goal that they are qualified to clear the screening tests like USMLE, MCI/FMGE, PLAB, AMC etc...
  •  Well-equipped classrooms, laboratories and library

      വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന രംഗത്ത് 21 വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള,  authorised representative ആയ Campus Abroad Educational Services, മേൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അഡ്മിഷൻ നേടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഫീസ്, ഹോസ്റ്റൽ, ഭക്ഷണം, യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ, സിലബസ്, ഇന്റേൺഷിപ്, സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിശദമായ ഒരു വെബിനാർ 2023 ഡിസംബർ 2ന്  ശനിയാഴ്ച രാത്രി 8 pm ന് നടത്തുന്നു.

        ഇതിൽ 2022 ലെ NEET പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയവർക്കും 2022ന് മുമ്പ് NEET പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

      ഇവിടെ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സഹിതം അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ്.

  യോഗ്യത : പ്ലസ്ടുവിന് 60% മാർക്ക് 

Recent Events

02:30 AM
Hello, I am a smart chat bot,
How can I help you.